PROGRAMI I BASHKIMIT EVROPIAN ERASMUS +

ZYRA E MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE (IRO)

UniBa synon me ambicie drejt ndërkombëtarizimit. Nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me Shoqërinë Civile dhe biznesin, duke shfrytëzuar kapacitetet e Katedrës Jean MONET dhe Kryesisë së UNESCO-s, ajo synon të kontribuojë në zhvillimin e njohurive në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, në kuadër të synimit të ndërkombëtarizimit të profileve të saj në fushat e studimit si ekonomi, financë, drejtësi, shkenca sociale dhe politike, administratë publike, arsim, sport dhe rekreacion, arkitekturë, IT, inxhinieri dhe trajnimi i mësuesve. Institucioni është i përkushtuar të krijojë të gjitha mundësitë dhe lehtësitë për pritjen dhe akomodimin e studentëve dhe stafit akademik ndërkombëtar. Ajo planifikon të vlerësojë ofertën e programeve të studimit ose klasave speciale edhe në disa nga gjuhët e Bashkimit Evropian, për t'i bërë ato më tërheqëse si dhe për të lehtësuar integrimin e studentëve të huaj dhe profesorëve të ftuar në shkëmbimet akademike. Barleti synon të krijojë mundësi mobiliteti për studentët në të gjitha programet e studimit dhe në të gjitha ciklet e studimit. Mobiliteti për studentët e masterit ka ardhur duke u rritur nga viti në vit, së bashku me prezantimin e programeve tona të ciklit të dytë. Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (IRO) punon ngushtë me koordinatorët e programit për të përcaktuar partnerët më të mirë, me mundësitë më të mira të shkëmbimit. Institucioni planifikon fonde të veçanta për t'u dhënë koordinatorëve të programit mundësinë për të vizituar institucionet potencialisht partnere. IRO merr pjesë në takime me partnerë potencialë për të formuar opinionet dhe bindjet e veta në shërbim të procesit dhe për të marrë masa për gatishmërinë, procedurat dhe infrastrukturën e pritjes, akomodimit, vizitave etj.

Një nga përfitimet më të mira për studentët e Barletit, është mundësia për të kaluar të paktën një semestër jashtë vendit, me një program Erasmus+. Kjo mundësi është për studentët e të gjitha fakulteteve. Barleti ka një gamë të gjerë marrëveshjesh bashkëpunimi me universitete të ndryshme në Evropë dhe jo vetëm. Mund të përmendim marrëveshjet Erasmus me Transilvania University of Brasov, University of Szczecin Poloni, Janos University of Applied Sciences, Hungari, West Attica University – Greece, Sakarya University of Applied Sciences, University of South Bohemia, Les Ribeira do Louro - Vigo, Spanjë etj. Jo vetëm marrëveshjet Erasmus, por ka edhe një numër të madh memorandumesh të nënshkruara, të tilla si me Universitetin Çanakkale Onsekiz Mart, Universitetin Marmara, Universitetin Notre Dame, Bejrut, Liban etj. Çdo semestër, ne dërgojmë studentët tanë jashtë vendit dhe presim po ashtu studentë të huaj.
Dokumentacioni para nisjes
Para mobilitetit, Koordinatorët Erasmus të të dy universiteteve bashkëpunojnë me njëri-tjetrin duke shkëmbyer dokumentacionin e nevojshëm. Sipas rastit, ky dokument mund të përfshijë marrëveshjet e mobilitetit (mësimdhënie ose trajnime, nëse bëhet fjalë për lëvizshmërinë e stafit), Letër Nominimi, ftesë, skanim i pasaportës etj. Lidhur me shkëmbimin e studentëve, dokumentet paraprake zakonisht përfshijnë marrëveshjen e mësimit (në të cilën studentët duhet të zgjedhin lëndët e tyre), pasaportën, listen e notave, konfirmimin e nivelit B2 të gjuhës angleze, skanimin e pasaportës etj. Ndonjëherë kërkohet vizë nga ambasada.
Mobiliteti i studentëve përfshin 3-5 muaj, ndërsa shkëmbimi i stafit është për një periudhë 5-ditore.

Aktivitetet e zhvilluara gjatë qëndrimit
Gjatë qëndrimit të tyre në Universitetin Barleti, studentët e huaj sigurisht do të marrin leksione së bashku me studentët shqiptarë të universitetit tonë. Leksionet mbahen në gjuhën angleze dhe studentët do të përmbushin të gjitha detyrimet e tyre akademike në Universitetin Barleti, madje edhe vlerësimin përfundimtar. Në fund të semestrit, ata do të kenë numrin e duhur të krediteve të domosdoshme për semestrin e ardhshëm. Përveç kësaj, ata do të mund të shfrytëzojnë të gjitha ambientet e tjera të Barletit, të gjitha hapësirat e dedikuara për studentët, aktivitetet argëtuese, klubet studentore etj.
Ndërsa pedagogët e huaj që i bashkohen Barletit, do të kenë mundësinë të takojnë stafin tonë, i cili gjithmonë mirëpret kolegët e tyre të huaj, duke synuar forcimin e marrëdhënieve mes universiteteve dhe gjithashtu zhvillimin e mënyrave për projekte kërkimore, rrjete, bashkëpunime akademike etj. Përveç takimeve me akademikët, ndonjëherë ata do të duhet të mbajnë leksione (në anglisht) për studentët tanë, ose aktivitete të tjera në varësi të fushës së tyre të studimit.

Dëshmitë
Studentët dhe stafi që kanë qenë pjesë e shkëmbimeve të mëparshme pretendojnë se kanë pasur një përvojë të paharrueshme. Ata shprehen se kjo përvojë ishte shumë e dobishme për punën dhe karrierën e tyre të ardhshme. Përveç zgjerimit të network-ut, ata kalojnë momente fantastike kushtuar turizmit, jetës kulturore të vendit etj.
  • 02 Prill 2024

Mundësi shkëmbimesh Erasmus+ për studentë

Më shumë
Mundësi shkëmbimesh Erasmus+ për studentë
Vizitë Erasmus+ e stafit tonë në A Coruña, Spanjë
  • 28 Mars 2024

Vizitë Erasmus+ e stafit tonë në A Coruña, Spanjë

Më shumë
  • 28 Mars 2024

Mobilitet Erasmus+ i stafit në UACEG, Sofje

Më shumë
Mobilitet Erasmus+ i stafit në UACEG, Sofje
MUNDËSI MOBILITETI NË UNIVERSITETIN E SEVILLES
  • 15 Shkurt 2024

MUNDËSI MOBILITETI NË UNIVERSITETIN E SEVILLES

Më shumë
  • 26 Dhjetor 2023

MUNDËSI MOBILITETI PËR STUDENTË NË VEVU UNIVERSITY, KROACI

Më shumë
MUNDËSI MOBILITETI PËR STUDENTË NË VEVU UNIVERSITY, KROACI
MUNDËSI MOBILITETI PËR STAF në UACEG, Sofje
  • 17 Janar 2024

MUNDËSI MOBILITETI PËR STAF në UACEG, Sofje

Më shumë

PROGRAMET E STUDIMIT

Universiteti Marin Barleti operon në përputhje të plotë me sistemin e Bolonjës, duke ofruar kështu mundësinë e transferimit të ECTS. Në dritën e lëvizshmërisë së studentëve, ai ofron një larmi lëndësh për studentët e gatshëm të vijnë në UMB për një periudhë shkëmbimi. Struktura akademike e "Universitetit Marin Barleti" përbëhet nga tre fakultete, kurse struktura e njësisë kërkimore përbëhet nga katër institute dhe dy qendra kërkimore. UMB ofron 9 programe bachelor (me 13 të tjera të miratuara) dhe 19 programe master të studimit, si dhe doktoraturës në "Studime Ndërkombëtare për Familjen dhe Komunitetin" nga Universiteti Clemson, Sh.B.A. Gjithashtu, 10 programe të tjera profesionale 2-vjeçare janë duke u aprovuar. Në universitetin tonë, aktualisht janë 855 studentë të diplomuar dhe 345 studentë të tjerë në programet Master dhe Doktoraturë. Stafi akademik përbëhet nga 58 lektorë (150 të planifikuar); Stafi i institutit kërkimor përbëhet nga 25 studiues (50 të planifikuar); stafi mbështetës përbëhet nga 36 persona (60 të planifikuar). Universiteti Marin Barleti është i përbërë nga dy kampe universitare (I dhe II), me një sipërfaqe totale prej 1200 m2. Në fakt, 4 kampuse universitare janë parashikuar deri në vitin 2023